#WikuFest4 : Creative World

For the third consecutive time, Mozilla Indonesia participated in Wikusama Festival (WikuFest), SMK Telkom Malang, on the 30–31 January 2015. In 2013 and 2014, Mozilla Indonesia also participated on the same event.

This year’s WikuFest speakers from Mozilla Indonesia are: Arief Bayu Purwanto, Irayani Queencyputri (Rara), Fauzan Alfi, Muhammad Fadhil, and Rizki Dwi Kelimutu (FSA Univ. Dian Nuswantoro).

Mozilla Indonesia at #WikuFest4
Mozilla Indonesia at #WikuFest4

What is WikuFest? According to their site, Wikusama Festival is an annual event held by Ikatan Alumni Wikusama (Wikusama Alumni League), a two-day seminar with speakers from SMK Telkom Malang alumni, whom has proven their track record in the ICT industry.

#WikuFest4
#WikuFest4

Just like last year, WikuFest provided parallel classes that students of SMK Telkom Malang could participate in. Although students from the 11th and 12th grade could join the classes, the 10th graders were expected to only join the event as volunteers.

Wall of Dreams #WikuFest4
Wall of Dreams #WikuFest4

This year’s class from Mozilla was quite varied. There was a four-hour Maker Party hosted by Fauzan and Fadhil, and two sessions of workshop on Support Mozilla (SuMo) sprint hosted by Kelimutu. Arief, as usual, gave talks on the topic Bootstrap Your Firefox OS Development. There was also a class on Privacy and Security on the Web by Rara, and a class on How to Contribute by Fauzan.

Maker Party with Fauzan and Fadhil
Discussion at the Maker Party
Maker Party group photo
Bootstrap Your Firefox OS Development with Arief
SuMo Sprint with Rizki Dwi Kelimutu
Privacy and Security on the Web with Rara
Privacy class group photo

Other than the parallel classes that were mentioned, there was also a Mentor Meetup. During this meetup, the participants of WikuFest were invited to approach any speakers and started a discussion on a topic they liked.

Mentor meetup with Mozilla Indonesia

The festivities of WikuFest did not end with the classes. The process of sharing and learning remain ongoing even after the festival had wrapped up. See you later on the next WikuFest!

Photos of the event can be accessed via Flickr.

CategoriesUncategorized

21 Replies to “#WikuFest4 : Creative World”

  1. Us?ysza?am ró?ne opinie dotycz?ce tematyki gry. Czy jest odpowiednia dla dzieci, je?li na pude?ku jest napisane, ?e ju? 12-latkowie mog? w ni? zagra?? Czy to nie jest zbyt kontrowersyjny temat? Szczerze mówi?c, sama nie mia?am takiego odczucia si?gaj?c po ten tytu?. Nawet przez my?l mi nie przesz?o, ?e jest on kontrowersyjny. Wed?ug mnie wszystko zale?y od tego jak my sami o tego podejdziemy. W ko?cu to tylko gra, a jej mechanik? mo?na by równie dobrze podci?gn?? pod inny klimat, ale czy wtedy mia?oby to sens? Moim zdaniem nie warto dopatrywa? si? drugiego dna przy fajnej, imprezowej grze. Ka?dy gracz zaczyna z czterema postaciami i ma na pocz?tku siedem kart magazynku – sze?? z nich jest kartami Kliku, czyli takimi, które nie wyrz?dzaj? nam krzywdy. Jedna jest natomiast kart? Pocisku – ona zabija. Dodatkowo ka?dy gracz dostaje kart? akcji, kart? pomocy oraz sze?cienn? ko?? do obstawiania. http://www.j-tune.co.uk/dev/community/profile/megansmart27642/ wi?cej komentarzy (4) $ $ #$ Nale?y pami?ta?, ?e wygl?d bohatera gry utworzy? samodzielnie. W zwi?zku z tym, twoja posta? b?dzie wygl?da? tak, jak chcesz go do Ciebie. Twórczej wyobra?ni i by? niepowtarzalny! I nawet je?li w ko?cu znudzi kontemplowa? to samo, b?dziesz w stanie zmieni?, stosuj?c szeroki wybór ubra? i ró?nych akcesoriów. Nale?y powiedzie?, ?e im wy?szy poziom, tym bardziej prawdopodobne jest to dost?pne. B?d? wytrwa?y – i zakres opcji sprawi, ?e poczujesz naprawd? fajne! Je?li jeste? hazardu cz?owiek, to jest w?a?ciwe miejsce, gdzie mo?na zgra? solidn? pul?!  Tannenberg Je?li nie mo?esz si? zalogowa? w konkretnej grze, skontaktuj si? z jej deweloperem. Jak skontaktowa? si? z deweloperem aplikacji na Androida

Leave a Reply

Your email address will not be published.