Kok Putusin Gue?

Lho ada apa? Kok putusin gue? Siapa yang mutusin? Siapa yang diputusin? Gue? NGGAK DONG!!! Ahahaha…
Hehehe buku ini keren! Yang ngarang Ninit Yunita, istrinya Adhitya Mulya yang ngarang novel laris manis bak kacang goteng, yaitu Jomblo dan Gege Mengejar Cinta.
Untuk kaum cewek, buku ini keren banget. Gue pikir, bisa dikategorikan dengan chick-lit, tapi berhubung pemeran utamanya nggak berusia late-twenty or thirty-something, jadi kayaknya ga bisa dikategorikan chick-lit.
Ada comment-nya Sarah Sechan (iya, Sarah Sechan, yang pernah jadi VJ MTV Getar Cinta itu hehehe) yang bilang “…an absolute girlpower-kind-of-book…”. Gw setuju banget! Hehehe..
Pemeran utama, Amaya, adalah seorang cewek lulusan cum laude dari salah satu universitas negeri di Bandung. Jatuh cinta abis kepada Hari, cowok yang kemudian memutuskannya hanya karena selingkuh dengan Juju a.k.a Junissa Daniarti, a girl who owns everything except feeling. Nah aksi balas dendam oleh Amaya ke Hari ini yang merupakan inti cerita dari novel ini. Bayangin aja, aksinya berdasarkan guide dari buku The Art of War-nya Sun Tzu. Hehehe…
Penasaran?
You gotta read the book!!! Highly recommended!

CategoriesUncategorized

19 Replies to “Kok Putusin Gue?”

  1. Kasyno wy?wietli wtedy ekran, który poprosi o wszystkie informacje, które b?d? potrzebne do dokonania p?atno?ci z portfela kryptowalutowego na konto gracza w kasynie. Po zako?czeniu zdeponowane pieni?dze zostan? przelane na konto gracza i b?dzie mo?na je u?y? w grze. Kilka lat pó?niej nast?pi?a nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Mia?o to miejsce dok?adnie 15 grudnia 2016 roku, a nowe prawo wesz?o w ?ycie 1 kwietnia 2017 roku. Od tamtego momentu sytuacja nie uleg?a zmianie. Topowi operatorzy tacy jak ICE Casino, nadal nie mog? dotrze? do sporej ilo?ci graczy, poniewa? Ci z powodu niewiedzy nie s? w stanie zainstalowa? oprogramowania VPN, które skutecznie omija blokady na?o?one przez dostawców internetu. Dla przypomnienia, Bitcoin jest bardziej walut? ni? metod? p?atno?ci online. Aby wp?aci? Bitcoiny do nowe kasyno online gracze musz? korzysta? z portfela kryptowalutowego, takiego jak CoinsPaid, najbezpieczniejszego portfela kryptowalutowego na ?wiecie. https://www.alaskabiathlonassociation.org/community/profile/corneliuscml660/ Us?ysza?am ró?ne opinie dotycz?ce tematyki gry. Czy jest odpowiednia dla dzieci, je?li na pude?ku jest napisane, ?e ju? 12-latkowie mog? w ni? zagra?? Czy to nie jest zbyt kontrowersyjny temat? Szczerze mówi?c, sama nie mia?am takiego odczucia si?gaj?c po ten tytu?. Nawet przez my?l mi nie przesz?o, ?e jest on kontrowersyjny. Wed?ug mnie wszystko zale?y od tego jak my sami o tego podejdziemy. W ko?cu to tylko gra, a jej mechanik? mo?na by równie dobrze podci?gn?? pod inny klimat, ale czy wtedy mia?oby to sens? Moim zdaniem nie warto dopatrywa? si? drugiego dna przy fajnej, imprezowej grze. Ka?dy gracz zaczyna z czterema postaciami i ma na pocz?tku siedem kart magazynku – sze?? z nich jest kartami Kliku, czyli takimi, które nie wyrz?dzaj? nam krzywdy. Jedna jest natomiast kart? Pocisku – ona zabija. Dodatkowo ka?dy gracz dostaje kart? akcji, kart? pomocy oraz sze?cienn? ko?? do obstawiania.

Leave a Reply

Your email address will not be published.